Modele 3D  na podstawie autorskich projektów oraz w oparciu
o obrazy  Francisa Bacona, Zdzisława Beksińskiego i autora NN.