Wybrane szkice i rysunki z ostatnich 10 lat. 

Prace ułożone tematycznie, czyli zainfekowani Bezbólem i cała reszta.